Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

Åpenhetsloven

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold («åpenhetsloven») trådte i kraft 1. juli 2022. Loven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Luna Group Norge er en del av Luna Group, Nordens ledende distributør av verktøy og forbruksmateriell til industri og byggfaghandelen. Luna Group Norge representerer deres produktbredde med 50 000 artikler ut i norsk marked. Luna Group inngår i konsernet, Bergmann & Beving AB. Som en del av et nordisk konsern med et stort varespekter, skal våre kunder, uansett hva de kjøper, være trygge på at våre leveranser er i samsvar med åpenhetsloven.

I Bergman & Beving jobber vi felles for å begrense virksomhetens påvirkning på miljøet,og med det bidra til å skape langsiktige verdier for den verdikjede konsernet er en del av. Dette arbeidet og vår strategi, er bygget rundt utvalgte fokusområder ihht FNs globale mål for bærekraftig utvikling.

Bærekrafts arbeidet er innlemmet i vårt kvalitetssystem, og det jobbes med prioriterte fokusområder som vi kontinuerlig evaluerer og følger opp. Ett av disse prioriterte fokusområdene er bærekraftig verdikjede. En bærekraftig verdikjede betyr ansvarlige kjøp som følger konsernets verdier innen forretningsetikk, humane rettigheter, forbud mot barne- og tvangsarbeid og rettferdige arbeidsforhold. Bergman & Bevings etiske retningslinjer krever at leverandøren respekterer grunnleggende menneskerettigheter og behandler arbeidsstyrken deres rettferdig og med respekt, samt har som mål å motvirke korrupsjon. Leverandørene er også ansvarlige for at deres underleverandører og agenter opererer i henhold til disse etiske retningslinjer og vurdere deres ytelse mot disse. Det er viktig for oss at våre leverandører lever opp til våre forventninger og at hver leverandør aktivt bekrefter og godkjenner at den følger vår Code of Conduct. Å påse at våre leverandører lever opp til våre krav, gjøres gjennom regelmessige revisjoner utført både av eksterne uavhengige ressurser og internt utdannet personale. Vi jobber for en bærekraftig verdikjede ved å øke andelen kjøp fra sertifiserte leverandører, og å øke andelen innkjøp fra leverandører med godkjent Code of Conduct.

Luna Group som en del av Bergman & Beving anser dette arbeidet som viktig, og vi forplikter oss til å offentliggjøre arbeidet på våre websider og gjennom vår Bærekraftrapport, som utgis i forbindelse med Årsrapporten hvert år.