Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

03.07.2020

Trygt arbeid i høyden: - Verktøysikring kan redde liv 

Støt eller treff av fallende gjenstand er en av de hyppigste ulykkestypene i norsk arbeidsliv. Eksperter håper en ny standard for verktøysikring kan bidra til å snu ulykkesstatistikken.    

Hvert år forårsaker fallende gjenstander som verktøy og utstyr, alvorlige personskader på arbeidsplasser i bygg- og anleggsbransjen. Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at det i 2021 ble registrert 2978 ikke-dødelige arbeidsskader i bygg- og anleggsnæring. Støt eller treff av gjenstand er den nest hyppigste ulykkestypen, med nær 600 registrerte tilfeller.    

 

Alvorlige konsekvenser  

I flere andre land har det lenge vært krav om sikring av verktøy. Dette har vært ett av flere viktige tiltak for å forbygge mot arbeidsskader og arbeidsulykker.  

- Sikring av verktøy og utstyr kan redde liv. Fallende verktøy fører dessverre i alt for stor grad til alvorlige personskader eller dødsfall. Ved manglende bruk av verktøysikring setter du både deg selv, dine kolleger og medarbeidere i fare, sier Jørgen Johansen, produktansvarlig i Luna Group Norge.  

I 2022 er det innført en ny norsk standard for sikring av verktøy ved arbeid i høyden. I dag er det ikke påbudt med verktøysikring, men i Arbeidstilsynets forskrifter står det at ved arbeid i høyden skal man sikre utstyr for å forhindre at gjenstander faller ned og utgjør en fare for andre personer.  

Tore Rønstad, leder i standardkomitéen og fagansvarlig i SOFT (Samarbeidsorganet for tilkomstteknikk), er tydelig på at standarden kan bidra til å sikre økt trygghet på jobb. Den nye standarden har nummeret NS 9611, og er også oversatt til engelsk.   

- Denne standarden er så ny at vi vet lite om bruken av den. Men vi merker det er behov for en slik standard. Man har sett det har vært en del tilfeldige “Petter Smart-løsninger” opp gjennom årene, og nå må man se hva som finnes av utstyr og sette krav til utstyret.  

VIL ØKE SIKKERHETEN I HØYDEN: I oktober deltok Tore Rønstad på Høydekonferansen 2022, der han holdt et innlegg med tittelen: "Sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden: Vil Standarden bidra til økt sikkerhet?"

 

Viktig kvalitetsstempel  

Rønstad forklarer at særlig olje- og gassindustrien lenge har hatt et fokus på det med å jobbe trygt i høyden med verktøy i hendene. Det var selskapet Equinor som tok første initiativ til å utarbeide en nasjonal standard for sikring av verktøy og utstyr ved arbeid i høyden.  

- Equinor viste til en nasjonal standard i USA, men ønsket en norsk variant. Store aktører ønsker å bruke verktøy i henhold til standard der man stiller krav til utstyret som brukes, og jeg vet at Equinor var klar for å ta denne standarden i bruk, sier Rønstad.   

Han poengterer at en slik standard vil kunne fungere som et viktig kvalitetsstempel, men arbeidsgiveren har friheten til å velge de løsningene man selv ønsker å bruke i bedriften.   

- Standarden er frivillig å bruke, men myndigheter kan bruke slike offisielle standarder som referanse for sin kontrollvirksomhet, utdyper han.  

Ved en eventuell ulykke eller lignende som involverer verktøysikring, kan det bli stilt spørsmål om hvorfor man ikke har fulgt denne standarden. Konsekvensen kan bli stor for bedriften som synder. 

Standarden gjelder for verktøysikring opp til 20 kilo og har krav til utforming, styrke og testing av sikringskomponenter. Den gjelder for alle produsenter og brukere av verktøy som benyttes ved arbeid i høyden.  

 

VERKTØYSIKRING FRA LUNA: Med Luna ZeroDrop er det enklere å sikre verktøyet når du jobber i høyden. 

 

Vil ha større bevissthet om verktøysikring  

Jørgen Johansen i Luna Group sier sikring av verktøy er en enkel og effektiv sikkerhetsforbedring. I tillegg til at man hindrer ulykker, minimerer man risikoen for å miste utstyr som fører til materielle ødeleggelser og økonomiske tap. Ved arbeid i høyden er det vanlig å bruke fallsikring, men Johansen mener også at verktøysikring fortjener mer fokus – spesielt i bygg- og anleggsbransjen.    

- Det brukes mange ulike typer verktøy når man arbeider i høyden, men dessverre er det slik at bruken av verktøysikring er mangelfull på flerparten av norske industri- og byggearbeidsplasser, sier han.  

Alt utstyr som bringes opp i høyden, har en potensiell fallenergi som er avhengig av vekt og høyde. I tillegg til fallenergi vil også faktorer som hardhet, form, hvor gjenstanden treffer og lignende ha påvirkning for skadeomfanget. For eksempel kan en spiss gjenstand med lav bevegelsesenergi, ha et høyere skadepotensial enn en myk og rundere gjenstand med høyere bevegelsesenergi.  

- Tyngre verktøy som faller ned kan gi store konsekvenser. Også fallende verktøy som veier mindre enn 100 gram, kan oppnå en så stor hastighet at det kan gi omfattende skader, påpeker verktøyeksperten.   

Johansen sier Luna Group ønsker å bidra til økt fokus på viktigheten av verktøysikring. I tillegg oppfordrer han både yrkesfagelever og bransjen til å snakke om tematikken.  
  
- Vi stiller oss til disposisjon for å få en større bevissthet rundt temaet. Vi kommer gjerne til skoler for å snakke med elever og lærere. Det elever kan gjøre selv, er å starte en dialog med lærere om verktøysikring og verdiene rundt dette. De som arbeider i bransjen kan hjelpe til å belyse risiko og konsekvensen av fallende verktøy, sier han.  

 

JØRGEN JOHANSEN: - Vi er opptatt av at arbeid i høyden skal bli utført på en trygg og sikker måte, og da er verktøysikring en naturlig del av det fokuset, sier produkteksperten i Luna Group.