Vi benytter Cookies for å forbedre din brukeropplevelse. Les mer her

08.02.2023

På byggeplassen: Slik påvirkes kroppen av dårlig arbeidslys

Dårlig belysning på arbeidsplassen kan gi alvorlige helseplager. Derfor er valg av riktig arbeidslys i mørketiden mye viktigere enn du tror. 

Når høsten og vinteren kommer, øker behovet for godt arbeidslys ute på byggeplassen. For dårlig belysning på jobb, gir økt risiko for både ulykker, belastningsskader og helseplager. 

- Øyestress, tretthet og anspenthet kan bli konsekvensen av dårlig arbeidslys, sier Oddbjørn Hasle-Finstad, HMS-rådgiver i bedriftshelsetjenesten Grønn Jobb. 

- Synet blir ikke nødvendigvis skadet av dårlig belysning, men vi må konsentrere oss mer. Man vil kunne oppleve samme plager som kan oppstå inne på et arbeidslokale med dårlig luftkvalitet. Det vil si irriterte slimhinner og såre øyne, hodepine og symptomer på spenninger i kroppen. 

HMS-RÅDGIVER: Oddbjørn Hasle-Finstad i Grønn Jobb. 

 

Alvorlige problemer 

HMS-rådgiveren understreker at riktig belysning vil gjøre det lettere å oppnå en komfortabel arbeidsstilling, der man jobber mindre anspent. I motsatt tilfelle gir det økt risiko for skader i muskel- og skjelettsystemet. 

Hasle-Finstad oppfordrer derfor firmaer til å tenke på viktigheten av arbeidslys tidlig i planlegging av nye prosjekter på en byggeplass. 

- Dette med godt arbeidslys er viktigere i høst- og vinterhalvåret, når det er mørkere ute. Hvis man ikke er bevisst på arbeidslys, strømkilder og plasseringer, vil dette kunne bidra til “ad hoc”-løsninger som kan gi dårligere kvalitet på arbeidet som utføres, og ikke minst øke risikoen for skader og ulykker. 

Rådet er å sørge for jevn spredning av lys med hensiktsmessig plassering, og som kan justeres for å unngå blending og skygger. 

Hasle-Finstad påpeker også at behovet for god belysning øker betraktelig med alderen, og forteller at en person på 40 år trenger dobbelt så mye lys som en 20-åring. I forhold til lysbehov, oppfordrer rådgiveren å følge veiledninger fra arbeidsplassforskriften eller Lyskultur sine anbefalinger. Dette er retningslinjer som også gjelder for midlertidige arbeidsplasser og ad hoc-situasjoner i bygg- og anleggsbransjen. 

 

Viktig investering 

Espen Hanæs, forretningsutvikler for MARELD i Luna Group, vet viktigheten av å fokusere på riktig valg av arbeidslys. 

- I dag arbeider dessverre altfor mange under dårlige lysforhold, både innendørs og ute på arbeidsplasser. 

- Vi vil at alle skal ha riktig lys for jobben som skal gjøres, og på den måten eliminere arbeidsulykker, skader og slitasje på rygg og nakke. Alt for mange skader forårsakes av dårlige arbeidsstillinger som er et direkte resultat av dårlig arbeidsbelysning. 

FORRETNINGSUTVIKLER MARELD: Espen Hanæs i Luna Group Norge. 

 

Hanæs påpeker at det er helt avgjørende å tenke over behov og hvilke funksjoner som trengs på en arbeidslampe, når man skal investere i belysning. 

- Å velge feil kan gi langtidsfravær og kroniske muskel- og skjelettplager blant ansatte. Det kan også resultere i dårligere kvalitet på arbeidet som utføres. 

Økt risiko for fallulykker  

Tall fra Statistisk Sentralbyrå viser at fallulykker er den vanligste årsaken til arbeidsulykker. Av godt over 23 000 arbeidsulykker som ble rapportert til NAV i 2021, skyldtes om lag en femtedel ulykker som følge av fall.  

- Dårlig belysning øker risikoen for spesielt fallulykker dramatisk, sier Espen Hanæs i Luna Group Norge. 

ØKT FALLRISIKO MED DÅRLIG BELYSNING: Totalt ble det registrert 39 dødsulykker i arbeidslivet i 2021. Flest arbeidsulykker med dødelig utfall var i bygge- og anleggsvirksomhet. 

Ifølge Arbeidstilsynet kan dårlig belysning gi både belastningsskader og øke risiko for skader og ulykker. Tilsynet presiserer imidlertid at gode synsforhold krever mer enn bare nok lys. Riktige lyskilder for oppgaven og plassering av lyskilder er også viktig.  

Blending er det største og vanligste belysningsproblemet på mange arbeidsplasser. Passende belysningsstyrke i arbeidsfeltet er cirka 500 lux.   

Per Olav Hernes, kommunikasjonsrådgiver i Arbeidstilsynet, understreker at det er arbeidsgivers ansvar å sørge for korrekt belysning, men også ansatte har plikt til å medvirke og påvirke.  

- Arbeidstilsynet har utarbeidet retningslinjer som skal sørge for godt lys på arbeidsplassen. Riktig belysning kan være noe av det som blir sjekket opp ved tilsyn. Hvis for eksempel en arbeider blir skadet fordi arbeidsstedet på bygget mangler arbeidslys, og dette skjer flere ganger, kan overtredelsesgebyr være aktuelt, utdyper Hernes.   

Dette bør du tenke på

Espen Hanæs i Luna Group poengterer at lys handler om biologi og at vi trenger godt lys for å være opplagte og effektive på jobb.

- Godt lys er en forutsetning for alt vi gjør og påvirker et sikkert og effektivt arbeid, velvære og god helse. Enkelt sagt vil mer lys gjøre oss piggere, mens dårlig og mindre lys gjør oss trøtte.

VIKTIG: Det er i hovedsak to behov proffkundene bør tenke på når man skal velge godt arbeidslys: Behovet for dagslys gjennom arbeidsdagen og riktig arbeidslys til oppgaven.

Hanæs forteller at man utendørs sjeldent har vegger eller tak som kan reflektere lyset. Derfor er det vanlig å la lampen lyse rett på området der man jobber, men for å få riktig arbeidslys poengterer arbeidslyseksperten at det handler om hvordan arbeidslampen er designet i forhold til spredningen av lyset.

- Behovet for dagslys gjennom dagen går mye på at det er viktig å sørge for å ha god generell belysning. Derfor er det viktig å være bevisst i forhold til behovet, og hvilken jobb og i hvilket miljø man skal jobbe i, sier han.

- Generell belysning gir et jevnt og godt lys på en større flate. Med ekstra lys der du jobber unngår man skygger og flere arbeidslamper gir også mulighet til å tilpasse fargen på lyset slik at det blir mer behagelig lys der du arbeider. I tillegg kan man bruke hodelykter som justerer lysspredning i forhold til mindre og større flater.

Et annet godt tips er å investere i oppladbare arbeidslamper som kan flyttes rundt uten at man trenger å tenke på tilgang til strøm. I tillegg er det viktig å sørge for at lamper som brukes utendørs, faktisk tåler en trøkk og takler det nordiske klimaet. 

- Det er ikke noe gøy hvis arbeidslampen slukker ved første lille regnskur, eller at pæra går så fort lampen ramler overende. Vi utvikler oss hele tiden for å forsikre oss om at vi dekker alle profesjonelle lysbehov, avslutter Espen Hanæs.

ARBEIDSLYS PÅVIRKER PRESTASJON OG HELSE: I samarbeid med industrien har MARELD utviklet unike arbeidslamper tilpasset det nordiske klimaet.